Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapis lub wykorzystanie.
Boże Ciało
 
Procesję Bożego Ciała przeżywamy w roku 1050 rocznicy chrztu Polski, gdy w całym kościele trwa nadzwyczajny rok Miłosierdzia. Wokół tych tematów będziemy rozważać tajemnicę Bożej Miłości zawartą w wielkim Sakramencie Eucharystii. Przy pierwszym ołtarzu (na bramie do piekarni państwa Michalczyków) będziemy dziękować za łaskę chrztu świętego. Nakaz misyjny zmartwychwstałego Pana, który powiedział do uczniów: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” przyniósł konkretny owoc 1050 lat temu, gdy Mieszko I przyjął chrzest święty. Drugi ołtarz (na ulicy Cichej) będzie miejscem dziękczynienia za niezmierzone miłosierdzie Boże, które objawił nam Jezus – Dobry Pasterz, który szuka nas – zaginione owce. Przy trzecim ołtarzu (ul. Miła) rozważać będziemy ustanowienie Eucharystii. Podziękujemy, że od 1050 lat nasza ziemia jest wielkim wieczernikiem, gdzie sprawowana jest codziennie Najświętsza Ofiara. Przy ostatnim ołtarzu (przed kościołem) skierujemy nasze myśli ku niebu: „Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne”. Cała procesja Bożego Ciała jest obrazem pielgrzymującego Ludu Bożego, który wędruje przez pustynię doczesności do ziemi obiecanej Królestwa zbawionych.