Nabożeństwo czterdziestogodzinne przed odpustem św. Franciszka

  • Od środy będziemy przygotowywać się do odpustu św. Franciszka. Nabożeństwo czterdziestogodzinne to szczególny czas łaski. Znajdźmy czas dla Chrystusa, by przyjść do kościoła na adorację Najświętszego Sakramentu. Od środy do piątku nie będzie adoracji w kaplicy ale w kościele. Osoby zapisane na dyżury (od godz. 1000 do 1600) przychodzą do kościoła na swoją godzinę.