1 Marca 2020 – Plan wizytacji Księdza Biskupa

PLAN WIZYTACJI 1.III.2O20 (I niedziela WIELKIEGO POSTU)

920 – Liturgiczne powitanie Księdza Biskupa w drzwiach kościoła
i procesja do ołtarza. Adoracja u stóp ołtarza i modlitwa ze święta św. Franciszka. Powitanie przez parafian i ks. Proboszcza. Msza św. z udziałem dzieci komunijnych. (Błogosławieństwo dzieci)

1130 – Suma – Przed błogosławieństwem sprawozdanie x. Proboszcza
o stanie parafii, Sprawozdanie ministrantów, Kół Różańcowych, scholi, Kościoła Domowego.

Po Mszy procesja na cmentarz i modlitwa za zmarłych parafian.

1345 – Obiad z przedstawicielami parafii.

1640 – Kancelaria

1715 – GORZKIE ŻALE z nauką pasyjną

1800 – Msza Święta – z udziałem kandydatów do Bierzmowania.

1915 – Kolacja z przedstawicielami grup parafialnych.