19 Kwietnia 2020 – Niedziela Miłosierdzia Bożego

  • Dzisiaj GODZINA MIŁOSIERDZIA o godz. 1500. Będziemy modlić się o miłosierdzie dla świata i o ustanie pandemii.
  • Od jutra wchodzą nowe przepisy dotyczące ilości wiernych uczestniczących w nabożeństwach. W naszym kościele może przebywać 25 osób. Podczas liturgii obowiązują maseczki
    i zachowujemy odległość 2 m. Komunię przyjmujemy na rękę.
  • W czwartek uroczystość św. Wojciecha – głównego patrona Polski. Wojciech urodził się około roku 956. Pochodził z możnego rodu Sławników. W roku 983 został biskupem Pragi. Z powodu waśni rodowych musiał dwukrotnie opuszczać swoją stolicę. W Rzymie wstąpił do opactwa benedyktyńskiego. Był misjonarzem na Węgrzech i w Polsce. Z Polski wyruszył do Prus, gdzie zginął z ręki pogan 23 kwietnia 997 roku. Jego relikwie spoczywają w katedrze gnieźnieńskiej.
  • Przypominamy o codziennej adoracji Najświętszego Sakramentu w kościele od godz. 800 do 1700. Osoby, które mogłyby poświęcić godzinę adoracji prosimy o zgłaszanie się do zakrystii.
  • Z naszej wspólnoty odeszła do Pana Ś.P. IRENA ŚWIĄKIEWICZ-KOBYLARZ z domu MŁOŹNIAK (l. 82) z Woli Prażmowskiej. Pogrzeb odbył się w piątek. Wieczny odpoczynek…

Gazetka Parafialna