5 Kwietnia 2020 – NIEDZIELA PALMOWA

  • Dzisiaj ostatnie Gorzkie Żale z nauką pasyjną o godz. 1715.
  • Wielki Czwartek – wspominamy Ostatnią Wieczerzę i ustanowienie Eucharystii i Kapłaństwa. Pomodlę się za kapłanów i o święte powołania kapłańskie.
    W naszym kościele Msza św. o godz. 1700 – transmitowana na stronie internetowej.
  • Wielki Piątek – wspominamy zbawcza mękę i śmierć Pana Jezusa na Krzyżu. Pomodlę się za cierpiących i konających. W naszym kościele nabożeństwo Męki Pańskiej o godz. 1700 – transmitowane na stronie internetowej.
  • Wielka Sobota – czuwanie przy grobie (nie ma poświęcenia pokarmów na stół wielkanocny). O godz. 2000 – liturgia Wigilii Paschalnej. Odnawiamy przymierze chrzcielne i wyznajemy wiarę w zwycięstwo Chrystusa. Modlimy się o ustanie pandemii.
  • Niedziela Zmartwychwstania – O godz. 600 – Rezurekcja (bez procesji). Śniadanie wielkanocne z modlitwą poświęcenia pokarmów.
  • Adoracja Najświętszego Sakramentu do czwartku (włącznie) w kościele według ustalonych dyżurów. Osoby, które mogłyby ofiarować godzinę adoracji prosimy o zgłaszanie się do zakrystii. W piątek nie ma adoracji. W wielką sobotę adoracja od godz. 800 do 1900.
  • Przypominamy, że zgodnie z zarządzeniem władz w kościele może przebywać podczas nabożeństw tylko 5 osób.

Gazetka Parafialna