TRIDUUM PASCHALNE

 

TRIDUUM PASCHALNE

Wielki Czwartek – wspominamy Ostatnią Wieczerzę i ustanowienie Eucharystii i Kapłaństwa. Pomodlę się za kapłanów i o święte powołania kapłańskie.
W naszym kościele Msza św. o godz. 1700 – transmitowana na stronie internetowej.

Wielki Piątek – wspominamy zbawcza mękę i śmierć Pana Jezusa na Krzyżu. Pomodlę się za cierpiących i konających. W naszym kościele nabożeństwo Męki Pańskiej  o godz. 1700 – transmitowane na stronie internetowej.

Wielka Sobota – czuwanie przy grobie (nie ma poświęcenia pokarmów na stół wielkanocny). O godz. 2000 – liturgia Wigilii Paschalnej. Odnawiamy przymierze chrzcielne i wyznajemy wiarę w zwycięstwo Chrystusa. Modlimy się o ustanie pandemii.

Niedziela Zmartwychwstania – O godz. 600 – Rezurekcja (bez procesji).

W tym roku wyjątkowo ŚNIADANIE WIELKANOCNE z modlitwą poświęcenia pokarmów:
Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie.

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć
i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje
i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.