Do odwiedzających

Drodzy Parafianie i Goście, których bliscy spoczywają na tutejszym cmentarzu,

modlitwa za zmarłych i troska o miejsca pochówku naszych bliskich są wyrazem wiary, że „życie wiernych zmienia się ale się nie kończy”.
Pragniemy dołożyć starań, aby cmentarz Prażmowski był miejscem godnego spoczynku doczesnych szczątków naszych bliskich, którzy oczekują na „ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny”.
W kilku miejscach pod murem zostały ustawione kontenery i bardzo prosimy, aby do nich wyrzucać wszystkie śmieci.

Wszystkie groby zostały już zinwentaryzowane, każdy ma swoją metryczkę i uporządkowane prawo własności zgodnie z regulaminem cmentarza.

W ciągu ostatnich paru lat wykonane zostały następujące inwestycje:

  • doprowadzenie bieżącej wody;
  • utwardzenie głównej alei;
  • ścięcie zagrażających  bezpieczeństwu starych drzew (i jeszcze w trakcie realizacji);
  • renowacja kapliczki św. Heleny;
  • rewitalizacja grobu powstańców 1863r;
  • budowa parkingu i furtki od strony pętli autobusowej;
  • postawienie automatu z wkładami do zniczy.

Trwają przygotowania do następujących inwestycji:

  • wykonanie przyłącza elektrycznego i oświetlenia cmentarza;
  • naprawa muru cmentarnego.