Obcnie w parafii funkjconują:

 

  • 3 koła różańcowe
  • 2 kręgi domowego kościoła

Przez ostatnie lata parafia się dynamicznie rozwija co widać zarówno w sferze materialnej (wykonane remonty i budowa domu parafialnego) jak również duchowej. Chętnych do zaangażowania się w jedną z wspomnianych wspólnot prosimy o kontakt z proboszczem Tadeuszem Polakiem.

 

UWAGA: Prowadzimy „nabór” do  koła różańcowego męskiego św Józefa. Koło składa swe modlitwy w intencji kuszonych myślami samobójczymi i depresją.

Facebook