Intencje

1.V

Poniedziałek

1800 W int. Ś.P. Jadwigi SOWIŃŚKIEJ
2.V

Wtorek

1800  WYPOMINKOWA: W int. Ś.P. +  Jakuba SZUPRA, Wandy CZĘŚCIK, Wandy GÓRECKIEJ, Tadeusza DOMANIEWICZA, Aleksandra WITCZAKA, Barbary NOWICKIEJ, + Zofii TOKAJ
  3.V

Środa

MB KRÓLO-WEJ POLSKI

800 W int. Ś.P. +  Stefana  w 34 rocz. śm. Zofii, Andrzeja i Jana MORAWSKICH
  930 W int. Ś.P. +  Marii i rodziców CHMIELECKICH, Heleny i Mieczysława WĄSIKOWSKICH
  1130 W int. STRAŻY  (chrzest : KAJA Małolepsza)
  1800 W int. Ś.P. Zofii i Zygmunta JAKUBOWSKICH
  4.I

Czwartek

1800 W int. Ś.P. +  Marka MŁOŹNIAKA w 1 rocz. śm.
  5.V

Piątek

1500 ZBIOROWA
  1800 W int. Jolanty i Marka z okazji 22 rocz. ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże błog. dla całej rodziny
  6.V

Sobota

1700  1/ W int. Ś.P. +  Marka i Stanisława SOSNOWSKICH, Stanisława STEFAŃSKIEGO 2/ W int. Mateusza z okazji 18 rocz. urodzin
  1800 W int. Ś.P. +    Barbary Zofii, Władysława  GWARDYSÓW, Marianny i Stanisława,  Jan i Anieli PIECHNATÓW, Władysławy  KLIMKOWSKIEJ, Genowefy WYSOCKIEJ, Tadeusza MIAZGI,
5 NIEDZIELA WIELKANOCNA –    7 maja 2023
800 W int. Ś.P. + Stanisławy i Józefa BOROWIECKICH, Marianny, Piotra i Henryka RYBICKICH
930 W int. Ś.P. + Tadeusza w 3 rocz. śm., Marzeny, Janiny i Antoniego CHMIELECKICH i zmarłych z rodziny
1130 W int. Ś.P. + Aleksandry w 12 rocz. śm.  (Chrzest: Marcelina)
1600 W int. Ś.P. +   Stanisławy, Józefa, Jana i Mariana JANKOWSKICH, Andrzeja, Rozalii i Feliksa GOLĘDZINOWSKICH
1800 W int. Ś.P. +  Józefa, Franciszka, Agnieszki, Anny, Marianny i Józefa ŻURAWSKICH