Wielka Nowenna za Ojczyznę do św. Andrzeja Boboli

Matka Boża Królowa Polski wzywa każdego z nas do modlitwy!
Przyłączmy się wszyscy razem!

Modlitwa wstępna: odmawiana przez wszystkie dni nowenny

Wszechmogący, wieczny Boże!

Bądź pochwalony za świat, który dla nas stworzyłeś i za ludzi, których stawiasz na drodze naszego życia. Dziękujemy za wielkiego Rodaka i orędownika w niedolach i przeciwnościach losu – świętego Andrzeja Bobolę, którego wywyższyłeś ponad innych za jego wyjątkową wiarę, oddanie i miłość. Dziękujemy za pełne trudów życie Patrona Polski, który wskazywał i nadal wskazuje nam drogę rozwoju i wzrastania w Bogu. Dziś zwracamy się do Ciebie, Boże z wołaniem, aby trudne doświadczenie epidemii pogłębiło naszą wiarę i miłość oraz wzmocniło wspólnotę rodzinną, religijną i narodową.  Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Amen.

Litania do św. Andrzeja Boboli: odmawiana przez wszystkie dni nowenny

LITANIA DO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI
Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże
zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże
zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże
zmiłuj się nad nami
Święta Trójco Jedyny Boże
zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo
módl się za nami
Święty Andrzeju Bobolo
módl się za nami
Święty Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza
módl się za nami
Święty Andrzeju, czcicielu Niepokalanie Poczętej Maryi Panny
módl się za nami
Święty Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego Loyoli
módl się za nami
Święty Andrzeju, napełniony duchem Świętym
módl się za nami
Święty Andrzeju, miłujący Boga i bliźnich aż do oddania swego życia
módl się za nami
Święty Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim
módl się za nami
Święty Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę
módl się za nami
Święty Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej
módl się za nami
Święty Andrzeju, apostole Polesia
módl się za nami
Święty Andrzeju, powołany przez Boga do jednoczenia rozdzielonych braci
módl się za nami
Święty Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie zaniedbanych
módl się za nami
Święty Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gróźb i tortur
módl się za nami
Święty Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach
módl się za nami
Święty Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan
módl się za nami
Święty Andrzeju, męczenniku i apostole
módl się za nami
Święty Andrzeju, apostołujący nawet po śmierci wędrówką umęczonego ciała
módl się za nami
Święty Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami
módl się za nami
Święty Andrzeju, chlubo naszej Ojczyzny
módl się za nami
Święty Andrzeju, wielki orędowniku Polski
módl się za nami
Święty Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim rozbiorze
módl się za nami
Święty Andrzeju, Patronie Polski
módl się za nami
Święty Andrzeju, prawdziwy towarzyszu Jezusa
módl się za nami
Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno
uproś nam u Boga
Abyśmy nigdy nie odstąpili od naszej katolickiej wiary
uproś nam u Boga
Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili
uproś nam u Boga
Abyśmy za popełnione grzechy szczerą pokutę czynili
uproś nam u Boga
Abyśmy dla zbawienia naszej duszy gorliwie, z łaską Bożą współpracowali
uproś nam u Boga
Abyśmy Bogu wiernie służyli
uproś nam u Boga
Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę miłowali
uproś nam u Boga
Abyśmy byli wytrwali w znoszeniu wszelkich przeciwności
uproś nam u Boga
Abyśmy z Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali
uproś nam u Boga
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
zmiłuj się nad nami

Módl się za nami święty Andrzeju
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, Ty przez śmierć Twojego Syna chciałeś zgromadzić rozproszone dzieci, praw abyśmy gorliwie współpracowali z dziełem Chrystusa,
za które oddał życie święty Andrzej, męczennik.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

Modlitwa nowennowa:

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie Polski, Patronie jedności. W obliczu niebezpieczeństwa zagrażającego naszej Ojczyźnie i światu zwracamy się do Boga przez wstawiennictwo Matki Najświętszej oraz Twoje, abyśmy potrafili bezgranicznie zawierzyć się woli Bożej. Tradycja przypisuje Ci treść ślubów Jana Kazimierza i Stanów Rzeczypospolitej, który dotyczy okazywania czci najświętszej Maryi Pannie Królowej jako Korony Polskiej i poprawy warunków życia ludu. Potrzeba nam dzisiaj Twojego dojrzałego spojrzenia na wszystkie sprawy naszej ojczyzny. W duchu zawierzenia wraz z Maryją i Tobą prosimy Boga o potrzebne łaski dla osób sprawujących władzę, by pełniły obowiązki w poczuciu odpowiedzialności za powierzoną im wspólnotę i świat. Prosimy, by Duch Święty ogarnął ich swoją mocą i umacniał wiarę.

Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami.

Pod Twoją obronę …