Wspólnoty parafialne

Przez ostatnie lata parafia się dynamicznie rozwija co widać zarówno w sferze materialnej (wykonane remonty i budowa domu parafialnego) jak również duchowej

  • 3 koła różańcowe
  • 2 kręgi domowego kościoła
  • wspólnota nikodemów (spotkania w niedziele po mszy wieczornej ok. 19:15)
  • chór parafialny (spotkania w piątki po mszy wieczornej)

Chętnych do zaangażowania się w jedną z wspomnianych wspólnot prosimy o kontakt z proboszczem Tadeuszem Polakiem

UWAGA : Prowadzimy „nabór” do  koła różańcowego męskiego św Józefa. Koło składa swe modlitwy w intencji kuszonych myślami samobójczymi i depresją.